Chirurgická ambulance

Poliklinika Ostrov

Naše všeobecné zaměření:

Základní servis chirurgické ambulance:

 • ošetření úrazů
 • léčba chirurgických zánětů
 • léčení chronických ran a defektů
 • následná péče po chirurgických výkonech
 • vyšetření pro chirurgická onemocnění, indikace k operacím
 • problematika pohybového aparátu


Specializujeme se:

 • na komplexní proktologii
 • na léčení varixů dolních končetin


Nadstandardní péče:

 • proktologie – laserové výkony
 • malé kosmetické výkony, úpravy jizev
 • aplikace piercingu, apod.

Spektrum našich ambulantních výkonů:

 • veškeré ambulantní chirurgické výkony týkající se ošetření úrazů a chirurgických zánětů
 • excize kožních útvarů včetně kožních nádorů
 • operace pro menší novotvary měkkých tkání
 • operace karpálního tunelu
 • operace lupavých prstů
 • rektoskopie, anoskopie
 • anorektální manometrie a vyšetřování pro funkční onemocnění anorekta
 • rozsáhlé spektrum ambulantní léčby hemoroidů, řitních trhlin a píštělí
Naše ordinační doba:
Pondělí7:00 - 14:00MUDr. Libor Chrastil
Úterý8:00 - 15:00MUDr. Peter Tóth
Středa8:00 - 12:00MUDr. Libor Chrastil
Čtvrtek9:00 - 18:00MUDr. Libor Chrastil
(16:00-18:00 pouze předem domluvení pacienti)
Pátek8:00 - 14:00MUDr. Libor Chrastil


Kontakt:
+420 353 821 380


Najdete nás zde

Náš tým:

MUDr. Libor Chrastil

 • atestace II. stupně v chirurgii
 • specializovaná způsobilost pro obor chirurgie
 • specializace na proktologii
 • funkční licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře zdravotnického zařízení
 • funkční licence pro výkon gastroskopie, koloskopie a endoskopické polypektomie


MUDr. Peter Tóth

 • specializovaná způsobilost pro obor chirurgie
 • specializace na úrazovou chirurgii


Pavla Parimuchová

 • diplomovaná specialistka


Veronika Bohm

 • sálová specialistka

Stavy, které nelze ošetřit ambulantním postupem indikujeme k léčení za hospitalizace. Vyšetříme a posoudíme veškeré stavy související s případnou indikací k chirurgické léčbě. Naše pacienty operujeme na chirurgickém oddělení Karlovarské krajské nemocnice Karlovy Vary. K tomu využíváme naše pravidelné operační dny. Pro vybrané indikované pacienty provádíme endoskopická vyšetření (gastroskopie, koloskopie) v Karlovarské krajské nemocnici ( MUDr.Libor Chrastil).

Naši odborní partneři:


 • naše základní spádová nemocnice je Karlovarské krajská nemocnice,kde rovněž provádíme operační a endoskopické výkony
 • spolupracujeme s Nemocnicí Ostrov – pro vybrané výkony vhodné pro režim jednodenní chirurgie
 • úzce spolupracujeme se všemi praktickými lékaři a ambulantními specialisty v rámci našeho regionu
 • v případě potřeby naše pacienty směřujeme a doporučujeme na specializovaná klinická pracoviště:  Fakultní nemocnice, odborné ústavy apod.

Důležité provozní informace a pokyny pro pacienty: 


 • Ordinace ošetřuje denně velké množství pacientů,na běžná vyšetření, převazy apod., není možné přednostní ošetření, běžným postupem je vyčkat přirozeného pořadí
 • Přednost mají akutní úrazy, těžce nemocní, handicapovaní pacienti, pacienti po velkých operacích (V takovém případě určuje pořadí náš personál. Prosíme všechny pacienty, aby byli uznalí a tolerantní vůči akutním stavům a závažně nemocným)
 • Na předem objednané ambulantní výkony mají naši pacienti přesně určený čas. Tyto prosíme o toleranci. Vzhledem k provozu nemusí být čas přesně“ na minutu“ vždy dodržen.
 • Protože máme rovněž úvazky v nemocnici včetně nočních služeb, může se stát, že začátek ordinace se mírně opozdí.
 • Pacienty přicházející se stavem vyžadujícím rentgenové vyšetření po 13 hod. žádáme hlásit nám včas tuto skutečnost, protože RTG oddělení má kratší ordinační dobu nežli naše ambulance
 • Všechny naše pacienty žádáme o to, aby věnovali pozornost pokynům a oznámením vyvěšeným na nástěnce v čekárně
 • Poskytujeme trvale péči v pracovních dnech dle ordinačních hodin. Přesto se může stát, že ordinace nebude určitý den v provozu (dovolená, povinnosti lékaře jako soudního znalce, apod.) V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat telefonickým dotazem.